Reference

Ing. arch. Petr Goleš - autorizovaný architekt

NÁSTAVBA A ÚPRAVA BUDOVY D - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Nástavba a úpravy budovy Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně