Služby

Ing. arch. Petr Goleš - autorizovaný architekt

Služby

INTERIÉRY STAVEB

 • studie interiéru
 • prováděcí dokumentace interiéru
 • dodávka a montáž interiéru

PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ A BYTOVÝCH DOMŮ

 • studie stavby
 • společná dokumentace pro územní řízení (příp. územní souhlas) a dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení stavby)
 • společná dokumentace pro provedení stavby a dokumentace zadání stavby dodavateli
 • spolupráce při výběru dodavatele včetně rozpočtu a výkazu výměr
 • spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru
 • spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

PROJEKTY BUDOV PRO VEŘEJNÝ I SOUKROMÝ SEKTOR - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, STÁTNÍ SPRÁVA, OBCHODNÍ CENTRA, KANCELÁŘSKÉ OBJEKTY

 • příprava zakázky
 • studie stavby
 • dokumentace pro územní řízení / územní souhlas
 • dokumentace pro stavební povolení/ ohlášení stavby
 • dokumentace pro provedení stavby
 • dokumentace zadání stavby dodavateli
 • spolupráce při výběru dodavatele
 • spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru
 • spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

REKONSTRUKCE STAVEB

 • příprava zakázky včetně průzkumů a rozborů
 • studie stavby
 • dokumentace pro územní řízení / územní souhlas
 • dokumentace pro stavební povolení/ ohlášení stavby
 • dokumentace pro provedení stavby
 • dokumentace zadání stavby dodavateli
 • spolupráce při výběru dodavatele
 • spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru
 • spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

URBANISMUS

 • územní studie
 • územní plány

V rámci poskytovaných služeb jsou využíváni specialisté z těchto oborů:

 • geodetické práce
 • energetické auditorství
 • statika a dynamika staveb
 • technika prostředí staveb
 • technologická zařízení staveb
 • technika prostředí staveb - vytápění a vzduchotechnika
 • technika prostředí staveb - zdravotní technika
 • technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení
 • geotechnika
 • požární bezpečnost staveb
 • rozpočtové práce