Reference

Ing. arch. Petr Goleš - autorizovaný architekt

design lab MENDELU - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

design lab MENDELU - prostor pro výstavy, přednášky, workshopy se zázemím, kavárna - kontejnerová výstavba (autor návrhu Ing. arch. Petr Goleš, spolupráce: interier Ing. Anna Horáková, DSP + DPS Ing. arch. Jiří Pelikán)