Reference

Ing. arch. Petr Goleš - autorizovaný architekt

Forum Masarykovo náměstí – Ostrava - Multi Development

V rámci práce pro Atelier Chlup (Jan Chlup, Petr Goleš, Lukáš Urban).