Reference

Ing. arch. Petr Goleš - autorizovaný architekt

Objekt šaten – Technika Brno baseball softball

Spolupráce: Jan Lefner. Šatny, hygienické zázemí a klubová kancelář v červené krabici. Od stávající klubovny oddělena vizuálně venkovním ocelovým schodištěm, z něj v patře propojení na stávající prostory nad klubovnou.