Reference

Ing. arch. Petr Goleš - autorizovaný architekt

Panorama Kociánka - Unistav development

V rámci práce pro Atelier Chlup (Jan Chlup, Petr Goleš, Lukáš Urban).  Obytný soubor bytových a rodinných domů s objekty služeb pro cca 600 obyvatel.