Reference

Ing. arch. Petr Goleš - autorizovaný architekt

Pavilon Q - Mendelova univerzita v Brně

V rámci práce pro Atelier Chlup (Jan Chlup, Petr Goleš, Lukáš Urban, Martin Doležal). Vysokoškolský pavilon pro 2200 studentů fakulty Provozně ekonomické a Agronomické. Ze společného soklu (parking, laboratoře, archiv, provozy) vyrůstají dva bloky kanceláří, prosklený blok učeben a ocelový tubus poslucháren. Je zde navržen úsporný a ekologický sytém vytápění a chlazení s rekuperací. Objekt získal cenu "Stavba roku 2005".