Reference

Ing. arch. Petr Goleš - autorizovaný architekt

Pavilony M a X – Mendelova univerzita v Brně

V rámci práce pro Atelier Chlup (Jan Chlup, Petr Goleš, Lukáš Urban). Studijní a specializované laboratoře Agronomické fakulty, skleníky, celoškolský server a menza.