Reference

Ing. arch. Petr Goleš - autorizovaný architekt

Rekonstrukce dílen - SOŠ a SOU Praha Libuš

V rámci práce pro Atelier Chlup (Jan Chlup, Petr Goleš, Lukáš Urban, Martin Doležal). Rekonstrukce zdevastované trojlodní haly pro potřeby praktické výuky učebních oborů souvisejících s opravami, diagnostikou a zkoušením automobilové techniky včetně prodeje a běžné údržby vozidel.