Reference

Ing. arch. Petr Goleš - autorizovaný architekt

Rekonstrukce venkovské usedlosti Ubušínek č.1

Rekonstrukce kulturní památky - venkovské usedlosti s obytnými a hospodářskými částmi.